Taxaties Herbouwwaarde voor Vereniging van Eigenaren (VvE)

Er is een mogelijkheid gebouwen/objecten te verzekeren op basis van een deskundigentaxatie / vaste voortaxatie volgens     Art. 7: 960 van het Burgerlijk Wetboek.
 
Driesen Taxaties is gespecialiseerd in het taxeren van appartementen-/gebouwencomplexen van V.v.E.’s.
 
Voorkom onderverzekering, laat het appartementen-/gebouwencomplex op tijd taxeren, uw brand-en/of opstalverzekering blijft actueel.
 
 
Op tijd (her)taxeren voorkomt veel ellende
 
 
Een taxatierapport is 6 jaar geldig als er sprake is van een indexclausule. Dit betekend dat de herbouwwaarde in de polis van de V.v.E. jaarlijks wordt aangepast volgens een index die door Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) wordt berekend voor een periode van 6 jaar.
 
Uit ervaring weten wij dat de indexatie van het CBS elk jaar aan de voorzichtige kant is. 
Na 6 jaar moet er opnieuw een taxatie worden uitgevoerd.
 
Driesen Taxaties verricht de taxaties in het kader van artikel 7: 960 BW door geheel Nederland.
 
Driesen Taxaties hanteert voor deze werkzaamheden vaste en lage tarieven.
 
Vraag vrijblijvend naar onze tarieven.
 
 Nieuwe website

Driesen Taxaties heeft een nieuwe website. De website beschikt over nieuwe functionaliteiten en heeft een frissere uitstraling. .....
Lees Meer >